Tiểu Sử

30 11/23

Tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác của đồng chí Dương Văn Thái

Dương Văn Thái là một chính trị gia nổi tiếng tại nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ông là người có công lao đóng góp lớn cho sự nghiệp chính trị nước nhà.

30 11/23

Tiểu sử Nguyễn Hòa Bình: Chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam

Nguyễn Hòa Bình là một chính trị gia nổi tiếng tại nước nhà. Ông là người có đóng góp lớn lao cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

30 11/23

Tiểu sử Bùi Minh Châu: Chính trị gia nổi tiếng tại Việt Nam

Bùi Minh Châu là một chính trị gia nổi tiếng tại nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ông là người tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

30 11/23

Tiểu sử Lê Tiến Châu: Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Lê Tiến Châu là một chính trị gia nổi tiếng tại nước nhà. Ông là người được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

30 11/23

Tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác của Hoàng Duy Chinh

Hoàng Duy Chinh là một chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam. Ông là người được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.

30 11/23

Tiểu sử Mai Văn Chính: Chính khách nổi tiếng tại Việt Nam

Mai Văn Chính là một trong những chính khách nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn lao cho sự nghiệp của nước nhà.

29 11/23

Tiểu sử Bùi Văn Cường: Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam

Bùi Văn Cường là một chính trị gia nổi tiếng tại nước nhà. Ông còn được biết đến là Tổng thư ký Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

29 11/23

Tiểu sử Ngô Chí Cường: Chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam

Ngô Chí Cường là một trong những chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn lao cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

29 11/23

Tiểu sử Phan Việt Cường: Chính trị gia nổi tiếng tại Việt Nam

Phan Việt Cường là chính trị gia nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là người được tái đắc cử chức bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

28 11/23

Tiểu sử Trần Quốc Cường: Tướng lĩnh Công an nhân dân Việt Nam

Trần Quốc Cường là một vị chính khách nổi tiếng của nước Việt Nam. Ngoài ra, ông còn được biết đến là tướng lĩnh Công an nhân dân Việt Nam mang quân hàm Thiếu tướng.

28 11/23

Tìm hiểu tiểu sử, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Cường

Nguyễn Phú Cường là một chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam. Ông là người có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

28 11/23

Tiểu sử Nguyễn Văn Danh: Chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam

Nguyễn Văn Danh là một trong những chính trị gia nổi tiếng tại nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ông là người tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.

28 11/23

Tiểu sử Mai Tiến Dũng: Chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam

Mai Tiến Dũng là một trong những chính trị gia nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là người tái đắc cử chức Bí thư tỉnh ủy Hà Nam.

27 11/23

Tiểu sử Nguyễn Khắc Định: Chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam

Nguyễn Khắc Định là một chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

27 11/23

Tiểu sử Lương Quốc Đoàn: Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam

Lương Quốc Đoàn được biết đến là Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là một chính khách nổi tiếng người Việt Nam.

27 11/23

Tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Hữu Đông

Nguyễn Hữu Đông là một trong những vị chính khách nổi tiếng người Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn cho sự nghiệp chính trị nước nhà.

27 11/23

Tiểu sử Hồ Quốc Dũng: Chính khách nổi tiếng tại Việt Nam

Hồ Quốc Dũng là một trong những vị chính khách nổi tiếng tại Việt Nam. Đồng chí là người có đóng góp lớn lao cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

27 11/23

Tiểu sử Nguyễn Quang Dương: Chính khách nổi tiếng người Việt Nam

Nguyễn Quang Dương được coi là một vị chính khách nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn lao cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

27 11/23

Tìm hiểu tiểu sử, sự nghiệp của đồng chí Phạm Đại Dương

Phạm Đại Dương là một trong những chính trị gia nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn lao cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

26 11/23

Tiểu sử Đỗ Đức Duy: Chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam

Đỗ Đức Duy là chính trị gia nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn cho sự nghiệp của Đảng và nước nhà.

26 11/23

Tiểu sử Nguyễn Thị Thu Hà: Nữ chính khách tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hà là một trong những nữ chính khách nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn lao cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

26 11/23

Tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác của Vũ Hải Hà

Vũ Hải Hà là một trong những chính trị gia nổi tiếng tại Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

26 11/23

Tiểu sử Ngô Đông Hải: Chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam

Ngô Đông Hải là một trong những vị chính trị gia nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn lao cho sự nghiệp chính trị nước nhà.

25 11/23

Tiểu sử Nguyễn Đình Tứ: Nhà vật lý hạt nhân tại Việt Nam

Nguyễn Đình Tứ là một trong những nhà vật lý hạt nhân nổi tiếng tại nước nhà. Ngoài ra, ông còn được biết đến là một nhà lãnh đạo nền khoa học Việt Nam.

25 11/23

Tìm hiểu tiểu sử, sự nghiệp của đồng chí Phan Thị Nguyệt Thu

Phan Thị Nguyệt Thu là Thẩm phán, Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, bà còn là đảng viên của ĐCS của nước nhà.

24 11/23

Tiểu sử Mai Chí Thọ: Nhà lãnh đạo tài năng của nước nhà

Mai Chí Thọ là một trong những nhà lãnh đạo tài năng của nước nhà. Ngoài ra, ông còn là Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam đầu tiên.

23 11/23

Tiểu sử Nguyễn Thị Thập: Nhà cách mạng nữ tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thập là một trong những nhà cách mạng nữ nổi tiếng tại Việt Nam. Bà là người phụ nữ đầu tiên tại nước nhà được trao tặng Huân chương Sao Vàng.

23 11/23

Tiểu sử Ung Văn Khiêm: Nhà cách mạng nổi tiếng người Việt Nam

Ung Văn Khiêm là một nhà cách mạng và chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam. Ông là người giữ các chức vụ cao cấp trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

23 11/23

Tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác của Chu Văn Biên

Chu Văn Biên là một nhà cách mạng và chính khách của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Ngoài ra, ông được xem là người thực hiện nghiêm túc trong cải cách ruộng đất.

23 11/23

Tiểu sử Hoàng Văn Hoan: Chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam

Hoàng Văn Hoan là một chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam. Ông là người có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp chính trị nước nhà.

23 11/23

Tiểu sử Phùng Chí Kiên: Nhà chính trị, quân sự tài ba của Việt Nam

Phùng Chí Kiên là một trong những nhà chính trị, quân sự tài ba của Đảng và cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là người có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

23 11/23

Tiểu sử Lê Thanh Hải: Chính khách nổi tiếng tại Việt Nam

Lê Thanh Hải là một trong những vị chính khách nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn lao cho sự nghiệp chính trị nước nhà.

23 11/23

Tiểu sử Hồ Đức Việt: Ủy viên Bộ chính trị tại Việt Nam

Hồ Đức Việt là Ủy viên Bộ Chính trị tại Việt Nam. Người ra, ông còn được biết đến là một vị chính khách nổi tiếng của nước nhà.

23 11/23

Tiểu sử Tô Huy Rứa: Vị chính khách tại Việt Nam

Tô Huy Rứa được biết đến là vị chính khách nổi tiếng tại nước nhà. Ông từng giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TW.

23 11/23

Tiểu sử Nguyễn Văn Nên: Chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam

Nguyễn Văn Nên là một trong những chính trị gia nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp to lớn cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

22 11/23

Tiểu sử Trần Quốc Hoàn: Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên tại Việt Nam

Trần Quốc Hoàn được coi là Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông được coi là người đặt nền móng đầu tiên cho nghiệp vụ của ngành Công an và công tác xây dựng lực lượng.

22 11/23

Tiểu sử Trương Quang Được: Chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam

Trương Quang Được là một trong những chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam. Ông là người có công đóng góp to lớn cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

22 11/23

Tiểu sử Phan Diễn: Chính trị gia nổi tiếng tại Việt Nam

Phan Diễn là một trong những chính trị gia nổi tiếng tại nước Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn lao cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

22 11/23

Tiểu sử Lê Minh Hương: Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong quân đội Việt Nam

Lê Minh Hương là chính trị gia nổi tiếng người Việt Nam. Ngoài ra, ông còn được biết đến là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong quân đội Việt Nam.

22 11/23

Tiểu sử Nguyễn Đức Bình: Nhà lý luận chính trị tại Việt Nam

Nguyễn Đức Bình được coi là một trong những nhà lý luận chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam. Ông là người có công lao đóng góp lớn cho sự nghiệp chính trị nước nhà.