Dịch vụ thành lập công ty

Quy trình thủ tục đầu tư vào Việt Nam đang được pháp luật cập nhật chi tiết. Trước hết, doanh nghiệp cần phải đăng ký và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Việc thực hiện đăng ký đầu tư không đơn giản và cần rất nhiều giai đoạn từ nộp hồ sơ đến chờ cơ quan chức năng duyệt chấp nhận. Bài viết dưới đây chuyên trang sẽ tóm gọn những nội dung chính bạn nên làm.

Quy trình đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đầu tư

Sau đây là chi tiết quy trình đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam:

Trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam mới nhất

Các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đầu tư

Chi tiết

Bước 1: Thực hiện việc đăng ký giới thiệu địa điểm đầu tư

Các nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký giới thiệu địa điểm đầu tư để được giới thiệu địa điểm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngành của tỉnh.

Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư trong nước phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp để được cấp phép giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Thỏa thuận địa điểm đầu tư(các dự án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp không thực hiện bước này)

Nhà đầu tư thực hiện để được chấp thuận địa điểm trên cơ sở xem xét các yếu tố liên quan(ngành nghề, diện tích, nguồn vốn, tiến độ thực hiện, tái định cư, bảo vệ môi trường).

Bước 4: Đăng ký đầu tư(các dự án không quy định đăng ký đầu tư thì miễn thực hiện)

Nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký đầu tư đối với các dự án theo quy định pháp luật bắt buộc phải thực hiện bước này.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi thỏa hết các điều kiện, doanh nghiệp sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các thủ tục về quyền sử dụng đất, môi trường, xây dựng

Bên cạnh quy trình đăng ký và cấp giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp còn phải thực hiện một số thủ tục về môi trường, xây dựng. Cụ thể:

Chi tiết thủ tục về quyền sử dụng đất, xây dựng, môi trường

Các thủ tục về quyền sử dụng đất, môi trường và xây dựng

Chi tiết

Thủ tục về quyền sử dụng đất(giao đất và thuế phí)

Thực hiện 1 trong 4 loại thủ tục:

●      Thủ tục về giao đất đã giải phóng mặt bằng.

●      Thủ tục về giao đất chưa giải phóng mặt bằng.

●      Thủ tục về cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng.

●      Thủ tục về cho thuê đất chưa giải phóng mặt bằng.

Thủ tục về môi trường(ĐTM)

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM) hoặc đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

Nhà đầu tư sẽ được cơ quan đi thẩm định và cấp phiếu xác nhận.

Thủ tục về xin cấp giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

Lưu ý: Các dự án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, dự án đã phù hợp với mục đích sử dụng đất thì không cần phải thực hiện bước này

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về trình tự đăng ký doanh nghiệp và cấp các loại giấy chứng nhận. Nếu bạn có những vướng mắc nào khác thì hãy kết nối ngay với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn về quy trình thủ tục đầu tư vào Việt Nam.

Theo: luatsuphamtuananh.com

/5 ( votes)

Có thể bạn quan tâm: