Xuất nhập khẩu

21 04/22

Cửa khẩu vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động trở lại

Hàng xuất đi vẫn còn rất hạn chế!

03 04/22

TP.HCM vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển

TP.HCM vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển

24 03/22

Nhanh chóng giải quyết vụ 36 container điều

Với 36 container hạt điều thất lạc chứng từ, theo ước tính, thiệt hại ban đầu từ phía các doanh nghiệp khoảng 162 tỷ đồng.