Phát huy kết quả xuất khẩu 9 tháng đầu năm

calendar 10/10/2022 user Đăng bởi: Hà Thu

Nông, lâm, thuỷ sản… dệt may… một loạt các mặt hang xuất khẩu của Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng trong 9 tháng qua. Làm thế nào để tiếp tục phát huy và hoàn thành được mục tiêu cho cả năm?

4.9/5 (47 votes)

17 06/24

Phát huy kết quả xuất khẩu 9 tháng đầu năm

Nông, lâm, thuỷ sản… dệt may… một loạt các mặt hang xuất khẩu của Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng trong 9 tháng qua. Làm thế nào để tiếp tục phát huy và hoàn thành được mục tiêu cho cả năm?

15 06/24

HÀNG LOẠT GIẢI PHÁP CỦNG CỐ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

Lượng nhập khẩu giảm trên toàn cầu ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng xuất khẩu từ nay cho tới cuối năm, các doanh nghiệp trong nước đã có các giải pháp ứng phó

13 06/24

Cửa khẩu vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động trở lại

Hàng xuất đi vẫn còn rất hạn chế!

11 06/24

TP.HCM vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển

TP.HCM vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển

09 06/24

Nhanh chóng giải quyết vụ 36 container điều

Với 36 container hạt điều thất lạc chứng từ, theo ước tính, thiệt hại ban đầu từ phía các doanh nghiệp khoảng 162 tỷ đồng.