Người chuyển giới mong chờ Luật Chuyển đổi giới tính

calendar 28/05/2023 user Đăng bởi: Hà Thu

Xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính là bước tiến rất dũng cảm, văn minh.

4.9/5 (30 votes)

16 05/24

Người chuyển giới mong chờ Luật Chuyển đổi giới tính

Xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính là bước tiến rất dũng cảm, văn minh.