Ý kiến về đề xuất lương tối thiểu tính theo giờ

calendar 09/06/2022 user Đăng bởi: Hà Thu

29 06/22

Ý kiến về đề xuất lương tối thiểu tính theo giờ

Lương tối thiểu tính theo giờ được đề xuất từ 15.600 đồng tới 22.500 đồng tương ứng bốn vùng, bên cạnh tăng lương tối thiểu tháng thêm 6% từ ngày 1/7. Hiện có nhiều ý kiến xuong quanh vân đề này.